Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti   Kontaktní informace
         
 
   

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

V naší společnosti pracuje tým zkušených odborníků, který je schopen vyřešit složité účetní problémy a poskytnout Vám další služby v oblasti účetnictví. Vážíme si každého Vašeho podnětu a jsme připraveni vyřešit všechny problémy k Vaší maximální spokojenosti.

V oblasti účetního poradenství Vám nabízíme tyto služby:

Posouzení a návrh pro vedení složitých účetních problémů a případů

Naši odborní pracovníci jsou schopni Vám pomoci při řešení neobvyklých účetních případů. Příkladem může být nákup podniku, jeho části, různé formy podnikových kombinací apod.

Zpracování směrnic pro vedení účetnictví

Zpracujeme nově nebo i částečně Vaše směrnice pro vedení účetnictví, event. posoudíme jejich správnost, účelnost a úplnost včetně účetnictví vnitroorganizačního. Zpracujeme Vám i další řídící dokumenty, které Vaše organizace potřebuje.

Metodická součinnost při zpracování účetní závěrky

Naši odborní pracovníci jsou schopni Vám poskytnout metodickou a odbornou pomoc při sestavení řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky včetně zreálnění aktiv Vaší organizace, a to tvorbou opravných položek a rezerv.

Metodická a odborná pomoc při zavádění účetnictví

Jsme schopni Vám poskytnout odbornou metodickou podporu při zavádění účetnictví či při přechodech z jednotlivých účetních soustav. Současně Vám proškolíme Vaše zaměstnance formou individuálně zaměřených tezí Vašim zaměstnancům nejpřístupnější.

 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail